Apie mus

Mes dirbti pradėjome 2001 spalio 29 d. ir jau 13 metų esame kartu su Jumis. Nuo veiklos pradžios nuosekliai gilinomės į statybų technines priežiūros sritį, todėl dabar esame viena patikimiausių bei profesionaliausių įmonių veikiančių šiame rinkos segmente.

Statybos darbų techninė priežiūrą, UAB Domstata- vykdo naujai statomų, rekonstruojamų ir kapitališkai remontuojamų objektų techninę priežiūrą nuo statybos pradžios iki valstybinei  komisijai pripažįstant pastatą tinkamu naudoti. Statybos techninę priežiūrą atlieka pramoniniams, visuomeninės paskirties statiniams bei individualiems namas ir butams.

UAB „Domstata” paskirtas statybos techninės priežiūros vadovas:

  • tikrins, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • kontroliuos statybos metu naudojamų statybos produktų ir įrenginių kokybę ir neleis jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
  • tikrins atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuos statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • tikrins ir priims paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas;
  • dalyvaus išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;

Statybų techninės priežiūros paslaugų kaina priklauso nuo objekto dislokacijos, statybos montavimo darbų apimties bei sudėtingumo inžineriniu požiūriu. UAB “Domstata” apdraudžia profesinę veiklą objekte civilinės atsakomybės draudimu.