Exemple de sintagme pedagogice

By | December 23, 2018

Glavni član sintagme Predstavlja leksičko jezgro Zato što se za njega vezuju zavisni članovi i Zato što se Prema njegovoj vrsti određuje i vrsta sintagme. Priloške sintagme u rečenici imaju službu priloških odredaba za Mesto, način i količinu. Međutim, ako se izostave prve DVE reči (Poznati Američki), rečenica i Dalje IMA smisao: Glumac je predstavio svoj Novi film. Kod pridevskih sintagmi Glavna reč je pridev. Ako se reč Glumac izostavi iz rečenice, Ona Gubi smisao: Poznati Američki je predstavio svoj Novi film. Glagolske sintagme za glavnu reč imaju GLAGOL u obliku infinitiva, glaglskog prideva sadašnjeg ili glagostini PRILOGA prošlog. Mama mi je napravila veoma ukusnu i laganu tortu za rođendan. Sintagme se DELE na osnovu toge da li je Glavna reč imenica, pridev, prilog ili GLAGOL, pa tako imamo imeničke, pridevske, priloške i glagolske sintagme. SVE One Kao Celina imaju Istu službu u rečenici.

Prošle nedelje Smo posetili prelep Mali Primorski gradić. Sintagma je organizovan Skup reči Koji označava Jedan pojam i koji IMA jednu službu u rečenici. Glavni član glagolske sintagme je GLAGOL u neličnom obliku (Infinitiv, glagolski prilog prošli, glagolski prilog sadašnji), Zato što bi GLAGOL u ličnom obliku bio u funkciji predikata, a ne njegova dopuna u vidu priloške odredbe. Ovo je sintagma u kojoj je Glavna reč imenica. Zavisni članovi Ove singatme su po pravilu Prilozi. Rimsko Carstvo je imalo veoma organizovanu vojsku. Poznati Američki Glumac je predstavio svoj Novi film. Za razliku OD zavisnih članova, Glavni član se ne može izostaviti iz rečenice Jer Ona bez njega ne bi Imala smisao. Imeničke sintagme u rečenici mogu IMATI službu subjekta (simpatična devojka stoji pores mene), objekta (napisao je zanimljivu pesmu), imenskog dela predikata (sur je vredan Radnik) i priloške odredbe (okrečio je SOBU prošle nedelje). Svaki zavisni član u Ovom slucaju naziva se atribut.

Glagolska sintagma je najčešće u funkciji priloške odredbe za način ili vreme. SVAKA sintagma se Sastoji OD j glavnog člana i j (može IH biti i više) zavisnog člana, Koji IMA službu atributa i bliže određuje Značenje glavnog člana. Sintagma je Skup dveju ili više reči OD kojih je Jedna Glavna, un ostale zavise od nje. Glavnu reč razlikovaćemo Tako što nju ne peux da izostavimo, a da rečenica ne izgubi smisao, Dok bez zavisnih peux. Pridevske sintagme u rečenici mogu IMATI službu atributa u okviru subjekatskog (vrlo Mlada glumica Igra glavnu ulogu) i objekatskog Skupa reči (volim veoma Slane kokice), priloške odredbe (otišli Smo u neobično uređen Restoran) i imenskog dela predikata (film je prilično interesantan). Glavni član je imenica, a zavisni članovi imaju funkciju atributa i mogu se nalaziti ispred, Iza ili i ispred i Iza glavnog člana..

Category: Uncategorized